Vilka är vi och hur lagrar vi personuppgifter enligt GDPR-lagen?

Vår webb-adress är: https://etagetradgard.se.

För oss är dina personuppgifter nödvändiga eftersom vi skall leverera produkter till dig. Men din personliga integritet är viktig även för oss så att du känner dig trygg att veta vad som händer med de personuppgifter du registrerar hos oss.

Etage Trädgård ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Nedan integritetspolicy förklarar hur Etage Trädgård samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritet och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på elisabeth@etagetradgard.se

Vilken information samlar vi på

Etage Trädgård värnar om din personliga integritet. Genom att använda våra tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner även att Etage Trädgård använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information och marknadsföring till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, ex när du väljer att genomföra ett köpa hos oss. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation – kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Information om hur du interagerar med Trädgårdshyllan – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Etage Trädgårds tjänster. Etage Trädgård behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Detta för att kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
 • För att administrera din beställning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du beställt från oss.
 • För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
 • För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling. För utveckling av produkter, funktioner och nya affärsmöjligheter.

Kommunicera med dig. Etage Trädgård kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande produkter och/eller tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat vår kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till oss på elisabeth@etagetradgard.se

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Logistik- och transportföretag. Etage Trädgård delar dina personuppgifter till logistik- och transportföretag för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Leverantörer och underleverantörer . Etage Trädgård kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Betalpartners, Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av de betalningsmetoder vi erbjuder, samt för att bekräfta din identitet och adress.

Myndigheter. Etage Trädgård kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Avyttring. Etage Trädgård kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att Etage Trädgård säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Etage Trädgård komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Etage Trädgård eller en väsentlig del av Etage Trädgårds tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Etage Trädgårds kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Hur länge vi sparar dina data

För användare som registrerar och handlar från vår webbshop, sparas dennes information de lämnar i dennes personliga profil. Du som användare kan se, ändra eller ta bort din personliga data när som helst. Dock kan ditt användarnamn inte ändras. Etage Trädgård administratör kan också se och ändra den informationen.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Etage Trädgård, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.
 • Begära tillgång, rättelse eller radering. För att begära tillgång till, rättelse eller att bli raderad skickar du ett mail om begäran till önskad åtgärd. För att kunna behandla din begäran behöver Etage Trädgård underlag som styrker din identitet såsom kopia på ID-handling, körkort eller pass

FÖLJ MIG PÅ INSTAGRAM @etage_tradgard