Jag utför olika typer av ritningar, vare sig det är till privatpersoner, bostadsbolag, kommuner eller företag. Det kan handla om enstaka handlingar såsom skisser, ritningar eller andra utformningsplaner. Det kan också vara ett helt koncept inför upphandling.

Olika ritningsarbeten

Illustrationsritning

En illustrationsritning visar illustrativt en trädgård med dess funktioner, rum och växtlighet i plan, dvs ovanifrån. På denna färglagda ritning finns även en teckenförklaring som tydligt visar var alla detaljer är utplacerade. Illustrationsritningen görs skalenlig, oftast i skala 1:200, men detta beror helt på hur stor yta det handlar om och vilken skala som ryms på en A3-ritning.

Markplaneringsplan

Markplaneringsplan är en teknisk ritning. En svart-vit ritning, där det framgår vilka ytskikt man valt och antal kvm av varje. Materialval, höjder, markavvattning osv. Den är till stor nytta och ett bra underlag när man ska ta hjälp av en anläggningsfirma eller ska göra en upphandling.

Planteringsplan

En planteringsplan är en detaljerad beskrivning över växter och dess placering, samt på vilka avstånd mellan varje planta de skall planteras. (c/c-avstånd) Den är till hjälp både vid inköp och plantering. Planterinsplanen är också skalenlig. Till planteringsplanen är växtlistan uppdaterad med antal plantor av varje, samt föreslagen kvalitet (dvs storlek) de skall köpas in i. Ibland vill kunden också få utrustningen specificerad och utplacerad. Utrustningsplanen visar vilka föreslagna material och utrustningar tex en bostadsgård skall anläggas med, t.ex papperskorgar, bord och bänkar, lekutrustning, spaljéer, pergolas mm. Även här hjälper planen till både vid inköp och anläggning, och både leverantör och antal finns med på ritningen.

Växtförteckning -ett exempel

Collage- exempel

Detaljritning - exempel

Tilläggstjänster efter behov

En belysningsplan samt en 3D ritning över er nya trädgård. Planen visar var belysning lämpligt kan placeras för att er trädgård just ska bli drömträdgården! Belysningen kan jag placera ut till er om ni önskar. Fasta installationer tar ni med en elektriker.

Projektledning av anläggandet av din trädgård. Att stötta er och se till att trädgården anläggs på föreskrivet sätt. Dvs. en löpande kontakt mellan dig och anläggaren fram till projektet färdigställts. Detta gäller på plats och mail, telefon. Du får helt enkelt en avlastning och kan jobba med ditt istället.

Skötselbeskrivning. En A4, lista hur växterna skall skötas, Tex, beskärningstid för träd, buskar, klätterväxter. Hur ska man beskära? Hur tas de olika perennerna om hand för att överleva eller förbli frodiga? Osv.

Växtinköp och leverans. Jag har goda kontakter med växtleverantörer och tar olika offerter så du får fördelaktigt pris. Dessutom gör jag kvalitetskontroll på alla plantor.

Planteringsarbeten. Jag hjälper dig med plantering av växter. Likaså alla förberedelser innan. Vi träffas på plats och ser ditt behov så får du pris på detta. Träd behöver ofta trädstöd, och dessa ombesörjer jag också.

Detaljritningar. Behöver du detaljritningar i skala och rätt dimensioner? Du eller jag har kanske en idé om ett växtstöd eller pergola som en snickare eller du själv ska göra. För att bygga rätt behöver måtten vara rätt. 

Anläggningskalkyler. Vill du ha mer koll vad din trädgård kommer att kosta oavsett om det är du själv som ska anlägga eller om du vill ta hjälp av en anläggare? En anläggare ger dig självklart ett pris, men vill du ligga steget före eller om du vill få priset dubbelkollat så kan jag hjälpa dig med detta. Jag har erfarenhet av kalkyleringsarbete och varit med vid upphandlingsarbeten i tidigare yrkesroller.

Jag hjälper dig även att dimensionera hårdgjorda ytor samt beräknar materialåtgång om du har behov av detta.

Priser efter offert.

Skötselarbeten. Självklart kan du få hjälp med din trädgårsskötsel också. Med RUT-avdrag betalar du dessutom bara halva arbetskostnaden. Läs mer under fliken Skötselarbeten

Har du ytterligare frågor? Vill du att jag besöker dig?

Säsongen blir snabbt fullbokad! Hör av dig direkt!

FÖLJ MIG PÅ INSTAGRAM @etage_tradgard